Pöytäkirja  
4–5 elokuuta 2012

Sukuseura Pekkarinen ry

Sukukokous Siilijärven Vuorelassa Kylpylähotelli Kunnonpaikassa 4–5 elokuuta 2012.

VUOSIKOKOUS

Läsnä 88 henkilöä (osallistujaluettelo liitteenä)

1. Kokouksen avaus

Sukuneuvoston puh.johtaja Jouko Pekkarinen avasi kokouksen ja toivotti kokousväen tervatulleeksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kunniajäsen Olavi Pekkarinen. Pöytäkirjan pitäjäksi valittiin Matias Weckström. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hilkka Pekkarinen ja Olli Matti Pekkarinen jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että seuran sääntöjen mukaisesti on ilmoitettu kokouksesta jäsenille Pekkarinen lehdessä. Lisäksi mm. Savon Sanomissa ja Kotiseudun Sanomissa oli ilmoitus. Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuiksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys.

5. Toimintakertomus vuosille 2010 ja 2011

Toimintakertomukset hyväksyttiin.

6. Tilit vuosilta 2010 ja 2011

Taloudenhoitaja Marja-Liisa Pekkarinen kertoi vuosien 2010 ja 2011 tilinpäätökset ja taseet. Tilinpäätöksien mukaan ylijäämää oli vuonna 2010 +1.108.07 euroa ja vuonna 2011 ylijäämää +792.15 euroa.

7.a Tilintarkastus ja toiminnantarkastuskertomukset vuosille 2010 ja 2011

Marcus Kalliokoski Kuopiosta luki vuoden 2010 tilintarkastuskertomuksen sekä vuoden 2011 toiminnan tarkastuskertomuksen, jotka tilintarkastajat Ville ja Juha Pekkarinen olivat hyväksyneet.

7.b Vuosien 2010 ja 2011 tilinpäätöksien vahvistaminen

Tilinpäätökset hyväksyttiin ja vahvistettiin.

8. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille.

9. Toimintasuunnitelma vuosille 2012 ja 2013

Sukuneuvoston esitys toimintasuunnitelmasta hyväksyttiin. Puheenjohtaja ehdotti keskustelua mm. sukuseuran sukututkimustyöstä internetin kotisivuilla. Sukuneuvoston jäsen Seppo Pekkarisen mukaan kotisivuilla olevat tiedot internetissä ovat laadittu siinä laajuudessa kuin lait ja asetukset sen sallivat. Sukututkimustyöhön olisi varmin tapa saada tietoa omista sukulaisistaan ilmoittamalla heidän syntymäajat ja kuolinajat sekä tiedot seurakuntien virkatodistuksista ja väestökirjanpitäjien todistukset.

10. Talousarviot vuosille 2012 ja 2013

Hyväksyttiin sukuneuvoston esitykset talousarvioista vuosille 2012 ja 2013.

11. Sukuneuvoston jäsenten valinta vuosille 2012 ja2013

Erovuoroiset Matias Weckström, Paavo Pekkarinen ja Markku Pekkarinen jatkavat. Varapuheenjohtaja Kauko Pekkarinen ilmoitti terveydentilansa vuoksi eroavansa sukuneuvostosta. Hänen tilalleen valittiin hänen poikansa Jouni Pekkarinen Kuopiosta.

12. Toiminnantarkastajien valinta vuosille 2012 ja 2013

Valittiin yksimielisesti Juha Pekkarinen Kempeleeltä ja Ville Pekkarinen Vehmersalmelta.

13. Jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2013

Sukuneuvoston esitys 10 euroa jäsen/vuosi, lisäksi vapaaehtoinen kannatusmaksu 2 euroa hyväksyttiin.

14. Sukuneuvoston esittämät asiat

Seuraava vuosikokous vuonna 2014 ehdotettiin pidettäväksi Mikkelin seudulla, sukuneuvosto tulee valitsemaan kohteen. Ehdotus hyväksyttiin.

15. Jäsenten esittämät asiat

Jäsenten esittämiä asioita ei ollut.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14.15

Muu ohjelma

Sukukokouksen ohjelmassa oli myös vehmersalmelaisen Juuso Miettisen kertomus Suomenhevosesta. Lisäksi Raimo Kerman esitelmöi aiheesta Mitä nimet kertovat Kuopiosta. Seuraavaksi nähtiin Räisälän Raittiusseuran esittämä pienoisnäytelmä ”Esimerkkikylä”. Toisena kokouspäivänä sunnuntaina lähdettiin mielenkiintoiselle saaristokaupunkiristeilylle oppaana Raimo Kerman.

Matias Weckström

Sihteeri

Sukuseura Pekkarinen ry

Sukuneuvoston kokous Siilinjärven Vuorelassa Kylpylähotelli Kunnonpaikassa 4.8.2012

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Jouko Pekkarinen avasi kokouksen.

2. Kokouksessa läsnä

Jouko Pekkarinen, Seppo Pekkarinen, Hanna-Kaisa Pekkarinen, Markku Pekkarinen, Marja-Liisa Pekkarinen, Heikki Mononen, Olavi Pekkarinen, Kari Lajaste, Matias Weckström.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuiksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Sukuneuvoston puheenjohtajan valinta ja varapuheenjohtajan valinta

Puheenjohtajana jatkaa Jouko Pekkarinen ja varapuheenjohtajaksi valittiin Heikki Mononen.

5. Sukuneuvoston sihteerin valinta

Sihteeriksi valittiin Matias Weckström.

6. Sukuneuvoston taloudenhoitajan valinta

Taloudenhoitajana jatkaa Marja-Liisa Pekkarinen.

7. Palkkioperusteiden vahvistaminen

Kokouspalkkiota ei makseta, kulut kuittien mukaan, neuvoston jäsenille kustannetaan ruoka. Ruokailun kustannuksista päätetään vuosi kerrallaan.

8. Kirjavaraston hoito ja myynnin järjestäminen

Marja-Liisa Pekkarinen ilmoitti sukukirjojen määrät. Varsinkin sukukirjaa numero ykköstä oli vähän. Hän pyysi tuomaan ylimääräisiä sukukirjoja seuraavaan neuvoston kokoukseen.

9. Pekkarinen lehden päätoimittajan valinta

Päätoimittajana jatkaa Kari Lajaste. Kari Lajaste pyysi juttuja seuraavaan lehteen esim. pienempien sukuyhteisöjen pitämistä keskinäisistä kokoontumisista ym. Kannatettiin myös vanhojen Pekkarislehtien artikkelien uudelleen käyttöönottamista tulevissa lehdissä. Lisäksi ehdotettiin uuden sukuneuvoston jäsenen Jouni Pekkarisen esittelyä seuraavassa lehdessä.

10. Vuoden 2014 sukukokouksen valmistelu asiat

Kuten sukuseuran vuosikokouksessa ehdotettiin, seuraava sukukokous pidettäisiin Mikkelin seudulla. Paikaksi ehdotettiin Ristiinassa olevaa Hotelli ja koulutuskeskusta Heimaria Saimaan rannalla, 12 km päässä Mikkelistä. Heimariin on myös mahdollisuus päästä laivalla Mikkelistä. Päätös kohteesta päätettiin siirtää seuraavaan sukuneuvoston kokoukseen.

11. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin seuraavasta sukuneuvoston kokouspaikasta ja ajankohdasta. Kokouspaikaksi kannatettiin Jyväskylää, vaihtoehtoisena mahdollisuutena mainittiin Kauko Pekkarisen luona Kannonkoskella hänen terveydentilansa sen salliessa. Kokouspäiväksi sovittiin 18.5.2013

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00

Matias Weckström

Sihteeri